Aktualności

PROJEKT LEONARDO IVT PROJEKTY MOBILNOŚCI "TECHNIK NA MEDAL" RUSZA PEŁNĄ PARĄ. 

Podpisaliśmy umowę z Narodową Agencją i możemy zaczynać. 

Dyrektor ZSSB Jacek Grzegorzewski powołał zespół projektowy, zespół do spraw rekrutacji i zespół do spraw promocji projektu, a obowiązki koordynatora projektu powierzył pani Marzenie Śledź. Zespół rekrutacyjny zajął się wyborem uczestników stażu. Do pierwszej grupy zakwalifikowani zostali uczniowie klas trzecich TS i TM. Mamy już wybraną szczęśliwą dwudziestkę i teraz czas zabrać się do pracy. Przed uczniami wielkie wyzwanie: 40 godzin intensywnej nauki języka niemieckiego zawodowego, 20 godzin przygotowania pedagogicznego oraz 5 godzin przygotowania kulturowego. Ale nikt nie ma wątpliwości, że warto. W końcu w marcu czeka na nas wielka przygoda! 

Zespół projektowy w imieniu Dyrekcji i swoim pragnie serdecznie podziękować wszystkim firmom, które pozytywnie zaopiniowały nasz pomysł w trakcie pisania wniosku, min. CKP Częstochowa, A. P. J. Sikora Częstochowa Mechanika Pojazdowa R. Wojtak Częstochowa, Waw -Bet Częstochowa, Włodar Częstochowa, ZUT Częstochowa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Frank - Cars Częstochowa, Marszałek Częstochowa, Dudek Częstochowa, Auto -Serwis Pietras Częstochowa, PPHU Polmax Częstochowa, FHU Danin Lubojna. Nie ukrywamy, że liczymy na dalszą współpracę. 
Autor: 
M. Śledź UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH TECHNIKUM!!!!

Zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony ZSSB i zakładki Leonardo. Pojawiać się tam będą wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu Leonardo, terminów i zasad rekrutacji, terminów spotkań organizacyjnych itp.

Oto kilka ogólnych informacji:

Projekt zakłada wyjazd dwóch grup uczniów do Niemiec na trzy tygodniowy staż w okolicach Berlina. Uczniowie będą mogli odbyć praktykę zawodową w niemieckich zakładach samochodowych, mechanicznych i budowlanych.

Koordynatorem projektu w ZSSB jest pani Marzena Śledź.

Naszym Partnerem jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych zarejestrowane w Bad Freienwalde.

Partner zobowiązał się do przygotowania programu kulturalnego, który umożliwi uczniom poznanie kraju goszczącego, jego historii, kultury i tradycji. Przewidziane są dwie wycieczki do Berlina, do Poczdamu, do huty metalu w Eisenhüttenstadt oraz zwiedzanie okolicy. Wyjazd do Niemiec pierwszej grupy planowany jest na marzec 2013 (obecne klasy drugie), drugiej grupy na październik 2013 (obecne klasy pierwsze). Uczniowie wyjadą na staż z dwoma lub trzema opiekunami. Szkoła zapewni uczestnikom transport do miejsca praktyk i do domu, ubezpieczenie, odzież ochronną. Wyjazd poprzedzony będzie przygotowaniem językowym, pedagogicznym i kulturowym uczestnika. Uczniowie otrzymają również kieszonkowe. Staż będzie monitorowany przez obydwu partnerów, a po jego zakończeniu dokonana zostanie ewaluacja. Po powrocie uczniów ze stażu odbędzie się upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów. Efektem praktyki będzie przede wszystkim uzyskanie dokumentu Europass Mobilność potwierdzającego zdobyte wiadomości, umiejętności i szkolenie zawodowe odbyte za granicą. Uczestnicy stażu otrzymają również zaświadczenia od organizacji wysyłającej o odbytej praktyce w Niemczech. Obydwa dokumenty zostaną wręczone na konferencji zorganizowanej w celu upowszechnienia rezultatów w grudniu 2013.

Warunkiem wyjazdu na staż jest pomyślne przejście rekrutacji.

Wyboru uczestników dokona komisja rekrutacyjna według następujących kryteriów:

- wysoka średnia ocen końcowo rocznych lub semestralnych z przedmiotów zawodowych (punkty 0 – 5).

- ocena z języka niemieckiego na semestr lub na koniec roku (punkty 0 – 5)

- ocena z zachowania (punkty 0 – 5)

- zaangażowanie w działalność społeczną, wolontariat, udział w konkursach, olimpiadach (punkty 0 – 5)

- trudna sytuacja społeczna (sieroty, półsieroty, zagrożenie wykluczeniem społecznym) (punkty 0 – 5)

Do wyjazdu na staż zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

Drodzy uczniowie!! Do końca roku zostało jeszcze trochę czasu. Warto więc powalczyć o jak najlepsze oceny na świadectwo i poprawić znajomość języka niemieckiego. Druga szansa wyjazdu może się nie powtórzyć.

Autor: M. Śledź

SUKCES!!! 

Narodowa Agencja umieściła w tym tygodniu na stronie Leonardo wyniki konkursu IVT 2012. Pragniemy się pochwalić, że nasz projekt spodobał się Komisji i dostaliśmy grant w wysokości 84 156 Euro. Dzięki temu młodzież technikum będzie mogła odbyć praktykę zawodową w Niemczech. Przewidujemy wyjazd dwóch grup po 20 osób - w marcu i październiku 2013. Informacje o projekcie będą stale zamieszczane na stronie naszej szkoły. 
Zachęcamy do nauki języka niemieckiego, bo znajomość tego języka będzie jednym z warunków rekrutacji. Warto uczyć się języków obcych.