Twoje dane-Twoja sprawa

 

 

Szanowni Państwo!

 

Nowy rok szkolny 2017/2018 przyniósł nam kolejną – VIII edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”.

Zwracamy się więc do Państwa, chcąc zaprosić szkoły oraz koordynatorów działań do współpracy. Zależy nam na większym zaangażowaniu uczniów częstochowskich placówek oświatowych, które pozytywnie wpłynie na zwiększenie ich świadomości i odpowiedzialności.

Pragniemy serdecznie zaprosić przedstawicieli szkół, nauczycieli, wychowawców, uczniów chcących zaangażować się w konkretne działania w ramach programu w dniu 12.10.2017 (czwartek) o godzinie 12:00 do Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych na spotkanie organizacyjne. 

Inauguracja działań zaplanowana jest na 7 listopada (dokładne informacje zostaną przesłane  w późniejszym terminie).

Organizatorzy działań: Urząd Miasta – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Akademia im. Jana Długosza – Wydział Pedagogiczny, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Technicznych, Gimnazjum nr 17

 

 

    Serdecznie zapraszamy!

Chęć uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłosić:

Justyna Sobczyk – Szwed: jsobczyk@wp.pl, 606432963

Magdalena Celeban: magda_celeban@op.pl, 600 299 249

 

 

                                           

 

 Szanowni Państwo!

 

W związku z podejmowanymi działaniami w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA” serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych na warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych prowadzone w języku angielskim.

 

Spotkanie rozpocznie się w dniu 13 grudnia o godzinie  10:00 w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zapraszamy delegacje 3 – osobowe wraz         z opiekunem, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Magdalena Celeban: magda_celeban@op.pl

 

Justyna Sobczyk – Szwed: jsobczyk@wp.pl

 

Telefon kontaktowy do lidera programu 600 299 249

 

 

 

 

 

W dniu 25.01.2016 w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie, odbył się finał konkursu wiedzy na temat ochrony danych osobowych. Konkurs został zorganizowany dla szkół zgłoszonych do VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane - twoja sprawa”.  

Celem konkursu, ogłoszonego pod hasłem „Chroń swoje dane”, było popularyzowanie wiedzy, dotyczącej ochrony prywatności, danych osobowych oraz pogłębienie wiedzy z tego zakresu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem w internecie. Biorący udział w rywalizacji wykazali się bardzo obszerną wiedzą.

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie już od pięciu lat aktywnie uczestniczy w programie GIODO, organizuje szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, uczniów oraz mieszkańców Częstochowy.

 

W finale uczestniczyło 11 częstochowskich szkół:

 

 

 1. GIMNAZJUM NR 20

 2. GIMNAZJUM NR 16

 3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19

 4. GIMNAZJUM NR 19

 5. GIMNAZJUM NR 14

 6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36

 7. GIMNAZJUM NR 7

 8. GIMNAZJUM NR 3

 9. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53

10)GIMNAZJUM NR 2

11)GIMNAZJUM NR 18

 

Wyniki konkursu:

 

I. Miejsce – Agnieszka Gizler Gimnazjum nr 20

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

  

W związku z realizacją kolejnej, VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA” oraz obchodami Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych, Akademia im. Jana Długosza, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Zespół Szkół Technicznych przy współpracy z GIODO, mają przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Częstochowy do wzięcia udziału w konkursie na plakat związany z tematyką ochrony danych osobowych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 29 stycznia o godz 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy podczas obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

 

Działania realizowane w ramach VI edycji programu objęte są honorowym patronem Prezydenta Miasta Częstochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Wszystkie informacje zawarte są w regulaminie konkursu.

 

Prosimy również o zapoznanie się z załącznikami.

  

Serdecznie zapraszamy!

 

Sukces Ogólnopolskiego Program Edukacyjny Twoje dane – Twoja sprawa w Unii Europejskiej.

Notatka prasowa

Bruksela-Warszawa, 7 listopada 2014

W dniu 7 listopada 2014 w Brukseli, w siedzibie jednego z partnerów projektu ARCADES (Wprowadzenie kwestii związanych z ochroną danych oraz prywatnością do szkół w Unii Europejskiej) - Vrije Universiteit Brussel (VUB), odbyło się spotkanie inaugurujące projekt. To raczej techniczne zebranie konsorcjum projektu pozwoliło partnerom, wraz z oficerem projektu, na omówienie spraw organizacyjnych związanych z inicjatywą.

Propozycja projektu ARCADES została złożona do Komisji Europekjskiej w marcu 2014 r. w ramach programu Prawa Podstawowe i Obywatelstwo, zarządzanego przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości. Została pomyślnie oceniona w lipcu 2014 r. i otrzymała dotację na działania dla czterech partnerów - Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Polska) (koordynator), Rzecznika Ochrony Danych Republiki Słowenii, Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji (Węgry) oraz Vrije Universiteit Brussel (Belgia).

Pilna potrzeba edukacji w zakresie prywatności i ochrony danych

Koncepcja projektu opiera się na ogólnopolskim programie dla szkół pt. „Twoje dane – Twoja sprawa" 2009. Stosunkowo duże zainteresowanie wyrażone przez nauczycieli w Polsce dotyczące tego programu zainspirował Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do przeniesienia go na poziom europejski.

„Szkoła powinna uczyć dzieci ochrony danych osobowych. Tematy związane z ochroną danych osobowych można wplatać w programy nauczania różnych przedmiotów szkolnych. Ochrona danych osobowych i prywatności może być częścią zajęć nie tylko z wiedzy o społeczeństwie” – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), koordynator projektu – „Przecież na przykład podczas lekcji biologii można uczyć się nie tylko genetyki, ale także tego, że genom zawiera bardzo wiele informacji o nas”.

Prof. Dr. Paul De Hert (VUB) wyjaśnił, że „działania na rzecz uświadamiania i edukowania w osiąganiu wysokiego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych jest bezprecedensowe. Dzieci mają trudności w zrozumieniu informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych i są mniej świadome konsekwencji swoich decyzji. Co gorsza, wielu rodziców i nauczycieli posiada ograniczoną wiedzę w tym zakresie i nie może przekazać odpowiednich wskazówek. Tak więc ten projekt jest bardzo ważną inicjatywą w Unii Europejskiejosobiście mam duże nadzieje na jego powodzenie.”

Prof. Dr. Gloria González Fuster, pracownik naukowy w Grupie Badawczej VUB ds. Prawa, Nauki, Technologii i Społeczeństwa (LSTS) wyjaśnia: „Zgodnie z projektem Ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych zaproponowanego przez Komisję Europejską, wszystkie europejskie organy nadzoru powinny w przyszłości poświęcić szczególną uwagę podniesieniu świadomości na temat kwestii ochrony danych osobowych wśród dzieci .”

 

Projekt ARCADES jest skierowany do nauczycieli

Celem projektu jest wprowadzenie w szkołach w Unii Europejskiej treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności w celu kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-19 lat). Pośród róznych działań, w ciągu 18 miesięcy trwania projektu, konsorcjum przewiduje:

 • opracowanie skutecznych metod edukowania dzieci i młodzieży w tym zakresie, i

 • stworzenie publikacji, która zaprezentuje wyniki projektu (tj. pomoce dydaktyczne zawierające zasady ochrony danych, scenariusze lekcji oraz inne materiały ważne w nauczaniu w tym zakresie).

 

Partnerzy projektu wykorzystają w tym działaniu swoją wiedzę i doświadczenie oraz wypracowane wcześniej materiały edukacyjne dla szkół.

Aby dotrzeć z wiedzą o ochronie danych osobowych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, projekt skierowany jest do nauczycieli edukujących na poziomie podstawowym i średnim. W październiku 2015 r. w Polsce, w Słowenii i na Węgrzech zostaną zorganizowane dwudniowe seminaria dla nauczycieli. Będą prowadzone przez specjalistów z organów ochrony danych. Partnerzy, którzy zdecydowali się przystąpić do projektu, na podstawie istniejących już materiałów wypracują pomoce dydaktyczne dotyczące ochrony danych i prywatności, które będą wykorzystane podczas dwudniowych seminariów dla nauczycieli. Opracowane przez nauczycieli scenariusze lekcji (w związku z planowanym w ramach projektu konkursem na najlepszy scenariusz lekcji) zostaną uwzględnione w planowanej publikacji, która zostanie rozpowszechniona wśród organów ochrony danych w Unii Europejskiej.

 Główne wydarzenia organizowane w ramach projektu to:

 • dwudniowe seminarium dla nauczycieli, podczas którego uczestnicy będą zachęceni aby wziąć udział w konkursie na najlepszy scenariusz, i

 • konferencja podsumowująca, zaplanowana w styczniu 2016 w Brukseli, podczas której zostaną zaprezentowane zwycięskie scenariusze lekcji

 Według Prof. Dr. Attila Péterfalvi, Rzecznika Ochrony Danych Osobowych z Węgier (NAIH) „najbardziej skuteczny i odpowiedni sposób na znalezienie najlepszych rozwiązań dydaktycznych na temat ochrony danych, to zorganizowanie konkursu dla nauczycieli i jego/jej uczniów. W ten sposób materiał dydaktyczny może stać się bardziej interesujący i bardziej zrozumiały przez jego odbiorców, a tym samym wykorzystywany podczas lekcji. Jednocześnie, dzięki konkursowi, organy ochrony danych osobowych mogą również otrzymać użyteczny wkład dotyczący ważnych kwestii prywatności, z jakimi mają doczynienia dzieci w dzisiejszych czasach." Pan Péterfalvi dodał  - „Pomysły nauczycieli i dzieci w wieku szkolnym będą napewno najlepszym sposobem aby stworzyć modelowe lekcje, ponieważ w ten sposób edukacja nt. ochrony danych będzie dostosowana przez tych, którzy są naprawdę narażeni  na ryzyko utraty prywatności.”

 „Jest niezwykle ważne, aby pozyskać zainteresowanie nauczycieli. Poza rodzicami, są oni głównymi punktami kontaktowymi z uczniami i wielokrotnie mogą być pierwszą osobą, do której zwracają się uczniowie, gdy mają kłopoty. Dlatego chcemy kontaktować się z nauczycielami i uzyskać ich opinie. Wierzymy, że zoorganizowanie seminarium dla nich jest najlepszym sposobem, aby do nich dotrzeć, gdyż seminarium stwarza możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, a także przekazuje wiedzę i doświadczenia" powiedziała Maja Lubarda, radca prawny w Urzędzie Rzecznika Ochrony Danych Republiki Słowenii.

 

 Oczekiwane rezultaty projektu

 • Wzrost poziomu świadomości w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności wśród nauczycieli i uczniów, w celu kształtowania świadomych i  odpowiedzialnych postaw;

 • Wzrost poziomu wiedzy w odniesieniu do kwestii ochrony danych i prywatności wśród nauczycieli i uczniów;

 • Publikacja zawierająca rezultaty projektu (pomoce dydaktyczne dla nauczycieli wraz z wybranymi scenariuszami lekcji);

 • „Modelowy scenariusz” - nagrodzony w konkursie dla szkół scenariusz, stanowiący przykład lekcji poświęconej kwestiom ochrony danych i prywatności. Zwycięski zespół, tj. autor scenariusza (nauczyciel) wraz z uczniami zostaną nagrodzeni  w poszczególnych krajach partnerskich projektu. „Modelowe scenariusze”, zostaną zaprezentowane podczas konferencji kończącej projekt, która odbędzie się w Brukseli w 2016 r. z okazji 10 Dnia Ochrony Danych Osobowych;

 • Wzmocnienie współpracy nie tylko pomiędzy instytucjami, które przystąpiły do projektu, ale także między europejskimi organami ochrony danych, które mogą wykorzystać treść publikacji w ich krajach.

 

 

 

 

 

 

 

Bez kożuszka

 

Papla

 

28 STYCZNIA

 

 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

W dniu 04.02.2014 uczniowie klasy II c TS :    Maciej Barczyk, Damian Psiuk i Łukasz Pośpiech wraz z pedagogiem szkolnym, koordynatorem programu w Częstochowie: „Twoje dane – Twoja sprawa”  panią  Magdaleną Celeban realizowali kolejny etap realizacji programu na terenie Częstochowy. Uczniowie wraz z koleżankami i kolegami z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych rozdawali ulotki w Urzędzie Miasta Częstochowy, oraz na terenie miasta. W listopadzie w ramach programu odbył się konkurs plastyczny, nagrodzone prace zostały wykorzystane w projektowaniu ulotek, które były rozdawane przez młodzież. Łącznie zostało rozdanych 1000 ulotek.

 

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka to projekt Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

              „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

 

W dniu 09.12.2013, nastąpiło rozstrzygnięcie  konkursu plastycznego: „Twoje dane – Twoja sprawa”, w tym celu została powołana komisja konkursowa w składzie: Anita Grobelak – ZSE, Joanna Banasiak – ZST, Magdalena Celeban – ZSSB.

 

Organizatorzy konkursu to: Urząd Miasta Częstochowa, Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych w ramach współpracy z GIODO.

 

W konkursie wzięło udział 71 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych.  

Prace oceniano uwzględniając następujące kryteria:

- zgodność z tematyką, tj. poprawność merytoryczna i właściwy zapis ortograficzny,  

-estetyka pracy, tj. takie walory artystyczne jak: kolorystyka, rysunek, kompozycja, liternictwo,

- oryginalność.

 

W konkursie przyznano:

 

I miejsce - Kacper Konieczko - Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie – uczeń otrzymał główną nagrodę rzeczową: aparat fotograficzny.

 

II miejsce - Apolonia Morawska - Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie

 

III miejsce -Marta Chmielowska - Gimnazjum nr 20 w Częstochowie

 

Wyróżnienia:

 

 - Dawid Krawczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie 

 

- Kamila Sławik - Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

 

Podziękowanie za przygotowanie do konkursu jego laureatów otrzymali:

Mirosława Wtorkowska

Patrycja Rogalska - Dymek

Magdalena Olejnik

Dorota Wawszczak

Alicja Olbińska

 

Wszystkie nagrody zostały wręczone podczas kolejnego spotkania w ramach programu: „Twoje dane – Twoja sprawa”  w Zespole Szkół Technicznych w dniu 11.12.2013.

 

 

Opr. Magdalena Celeban

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie