Strefa video

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W dniach 23-24. 02. 2018 w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia z obsługą automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. W szkoleniu przeprowadzonym przez firmę RAT – MED. Marcin Gierczak uczestniczyło 19 uczniów klasy IV A technikum samochodowego o profilu policyjno – prawnym.

Program przeprowadzonego kursu obejmował:

Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, postępowanie w przypadku wypadków komunikacyjnych, wstępną ocenę stanu poszkodowanego, pozycję bezpieczną, resuscytację (dorosłego, dziecka, noworodka) zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną AED, wstrząs hipowolemiczny, kardiogenny,  anafilaktyczny, stany nagłe: drgawki, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zatrucia, podtopienia, urazy mechaniczne i obrażenia, urazy chemiczne, termiczne zatrucie tlenkiem węgla, ugryzienia i ukąszenia.

Całość szkolenia zakończona została dwuetapowym egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Szkolenie zorganizowała pani Ewa Jura koordynator klas policyjno – prawnych wraz z panami Pawłem Nowakiem i Łukaszem Kulą 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie