Strefa video

KWAK na spotkaniu opłatkowym z Księdzem Arcybiskupem Wacławem Depo

Na sobotnim spotkaniu opłatkowym z Księdzem Arcybiskupem nie mogło zabraknąć Klubu Wolontariatu Akcji Katolickiej z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych. Pośród licznych podmiotów reprezentujących Kościół lokalny, znalazł się KWAK, który wspólnie z dyrektorem ZSSB, Jackiem Grzegorzewskim, reprezentowali nauczyciele oraz uczniowie.

Spotkanie, poza jego oficjalną formą, stanowiło doskonałą okazję do osobistej rozmowy i złożenia świątecznych życzeń Metropolicie Częstochowskiemu. Arcybiskup przypomniał nam o tym, abyśmy w tym świętym czasie, w sposób szczególny uwierzyli w łaskę, jaką stanowi dar życia otrzymany od Boga. Zachęcił nas również do stawania się sobą.

Na ręce prezesa DIAK, Artura Dąbrowskiego, pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia wszystkim członkom Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej oraz seniorom, których w ramach wolontariatu wspiera młodzież z naszej placówki. Niech dobry i miłosierny Bóg, który rodzi się w Betlejem, rozjaśni blaskiem swej miłości, wszystkie płaszczyzny Waszego życia.

Z darem modlitwy - o. Jan Filipek OSPPE - Moderator KWAK w ZSSB w Częstochowie