WYKŁAD- "WYPADKI PRZY PRACY"

W związku z uczestnictwem naszej szkoły w Programie "Kultura bezpieczeństwa" organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, w dniu 9.03.2015 odbył się wykład pt. "Wypadki przy pracy". Wykład prowadził specjalista ds. BHP mgr inż.Leszek Węgrzyn.

W wykładzie uczestniczyły klasy II TM, III d ZE i III c ZM - młodzież zapoznała się z procedurą postępowania w razie wypadku przy pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.