Sukces Międzynarodowy!

04.10.2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych podsumowano Międzynarodowy Konkurs Literacko – Historyczny „Matka Trzech Narodów”. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: prezentacja multimedialna i praca literacka. Zadaniem uczestników było opisanie i przedstawienie kultu Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Ostrobramskiej i Matki Boskiej Berdyczowskiej, co wymagało zapoznania się z obszerną literaturą z tego tematu. 

Temat konkursu znacznie wykraczał poza zakres szkolny, a materiałów należało szukać w miejskich bibliotekach naukowych. Tym bardziej jest miło nam poinformować, że
I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna zajął Igor Równiak z kl. IV F TM, natomiast w kategorii praca literacka (komisja nie przyznała I miejsca), II miejsce zajął Hubert Pyda również z kl. IV F TM. 

W obu kategoriach uczniów przygotowywała p. Alina Grabna. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

mgr Alina Grabna