Wyniki IV Powiatowego Konkursu Poprawnej Polszczyzny "O gęsie pióro Mikołaja Reja"

07.04.2022 r. wZespole Szkół Samochodowych w Częstochowie odbył się IV Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny „O gęsie pióro Mikołaja Reja”. 

Konkurs dedykowany był uczniom klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Częstochowy i powiatu. Zadaniem uczestników było rozwiązanie w ciągu 60 minut testu sprawdzającego umiejętności z zakresu różnych warstw słownictwa, zagadnień poprawnościowych, frazeologii, ortografii. Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki i wyrównany.

Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 19 w Częstochowie,

II miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 42 i Szkoła Podstawowa nr 19 w Częstochowie, 

III miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 31 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie,

Wyróżnienia przyznano uczniom reprezentującym Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 42, Szkołę Podstawową nr 54 oraz Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. 

Fundatorem nagród książkowych oraz dyplomów była Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samochodowych w Częstochowie. Nagrody zostaną rozwiezione do poszczególnych szkół po 21 kwietnia. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym! 

mgr Alina Grabna, mgr Anna Majchrzak, mgr Danuta Ruksza