IV Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny 
„O gęsie pióro Mikołaja Reja”

07.04.2022 r. odbył się IV Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny „O gęsie pióro Mikołaja Reja” zorganizowany przez panie: Alinę Grabną, Annę Majchrzak i Danutę Rukszę. W tym roku zgłosiło się do konkursu 11 uczestników z 6 szkół podstawowych. 

Uroczystość rozpoczęła wicedyrektor szkoły – Pani Agnieszka Burzyńska, która powitała uczestników wraz z opiekunami dziękując za wkład pracy włożony w przygotowanie młodzieży, a uczestnikom życząc powodzenia w zmaganiach konkursowych. 

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu składającego się z 17 poleceń zróżnicowanych pod względem trudności, a dotyczących błędów językowych, wyjaśnienia związków frazeologicznych czy odmianie nazwisk i nazw miejscowych. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 29.04.2022 r. Już dziś gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy do kolejnej edycji w przyszłym roku szkolnym.

mgr Alina Grabna, mgr Anna Majchrzak