82 Rocznica Zbrodni Katyńskiej

    Dyrektor  Zespołu Szkół Samochodowych: pan Jacek Grzegorzewski, nauczyciele: pani Teresa Michałowska, pani Aleksandra Kuśmirek,pan Robert Rolewski oraz uczniowie klas mundurowych reprezentowali szkołę 13.04. 2020r. podczas uroczystości miejskich na Placu Katyńskim  w 82 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Zespół Szkół Samochodowych był współorganizatorem uroczystych obchodów ,w których wzięli udział przedstawiciele władz państwowych  i samorządowych, parlamentarzyści, związki kombatanckie,przedstawiciele duchowieństwa,uczniowie częstochowskich szkół, społeczność Częstochowy. Tragiczne wydarzenia przybliżył zgromadzonym Wiceprezydent Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak. Po modlitwie ekumenicznej i Apelu Poległych złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym  tę tragedię.