Olimpiada Wiedzy Technicznej - ważne informacje

Szanowni Państwo,

 

w związku z ograniczeniami epidemicznymi jakie zostały nałożone na placówki szkolne, po przeprowadzonej analizie możliwości technicznych, prawnych i organizacyjnych, podjęta została decyzja o umożliwieniu uczniom przystąpienia do zawodów
I stopnia XLVII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej poza terenem szkoły.


Proces po zmianie będzie wyglądał następująco:

 - uczestnik tak jak dotychczas rejestruje się samodzielnie na platformie konkursowej (przypominamy, że na stronie https://owt.enot.pl jest odnośnik do platformy konkursowej - przycisk zlokalizowany na środku ekranu "PLATFORMA KONKURSOWA" i tam należy dokonywać rejestracji)

 - rejestracja uczestinków kończy się w dniu 22.10.2020 o godzinie 16:00 (system automatycznie nie pozwoli na rejestrację po przekroczeniu tego terminu)

 - po rejestracji ucznia, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zawodów I stopnia musi zatwierdzić jego uczestnictwo w Olimpiadzie, co może być zrealizowane w dowolnej z dowolnej lokalizacji

 - następnie (od 22.10.2020 od godz. 16:01 do 23.10.2020 do godz. 9:59)  osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zawodów I stopnia ma możliwość podłączenia się do platformy konkursowej, odczytania
i przesłania kodów dostępu dla poszczególnych uczestników uprawniające do rozpoczęcia rozwiązywania testów i  zadań. Kody należy przesyłać za pomocą szkolnego systemu komunikacji elektronicznej lub na prywatny adres email uczestników.

- w dniu Olimpiady  (23.10.2020 r - piątek) od godziny 10:00 do godziny 10:29 uczniowie będą zobowiązani do podłączenia się do platformy konkursowej i ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW

 - od godziny 10:30 NIE BĘDZIE MOŻNA JUŻ ROZPOCZĄĆ ZAWODÓW I STOPNIA OWT

 - uczniowie rozwiązują zadania przez 90 minut (start pomiędzy godz. 10:00 a 10:29, a zakończenie pomiędzy 11:29 a 11:59), a następnie zatwierdzają swoje wyniki i kończą w ten sposób udział w zawodach I stopnia OWT

 

W pozostałym zakresie zawody I stopnia OWT przebiegają bez zmian (etap podsumowania, oceny/punktacji, kwalifikacji)