Wyniki Egzaminu Maturalnego 2020

Wyniki Egzaminu Maturalnego 2020

  • 11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie: https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20
    zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

  • Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym podczas egzaminu maturalnego
    w czerwcu 2020r.

 

Matura w terminie poprawkowym – wrzesień 2020pienia

Warunki przystąpienia:

Absolwent przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym („nowa” matura) i żaden egzamin nie
został unieważniony.

Nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego.

Złożył wniosek do Dyrektora Szkoły o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

 

Terminy:

Złożenie wnioskuo przystąpieniu do egzaminu poprawkowego we wrześniu 2020r. –

do 3 dni od daty ogłoszenia wyników tj.najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r.).

Przeprowadzenie egzaminów pisemnych: 8 września 2020 r., godz. 14:00 (absolwenci zobowiązani są być co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu)