Chmura Czytania

Technologia multimedialna daje książkom nowy wymiar wolności – uwalnia je od papieru i ograniczeń dystrybucyjnych. Biblioteka szkolna poleca książki z Chmury Czytania, która daje czytelnikom bezpłatny dostęp do książek na portalu:
http://chmuraczytania.pl/showbook.php?id=4.
Chmura Czytania to kanon kulturalnego człowieka
Chmura Czytania to książki autorów mówiących rzeczy ważne, warte poznania, przypomnienia, czy wręcz odkrycia na nowo przez współczesnych Czytelników. Chmura Czytania daje Czytelnikom książki o różnorodnej tematyce, m.in.: krótkie opowiadania fantastyczne, historyczne, sensacyjne, a także poezję, prozę polską i światową, poradniki dotyczące zachowania w różnych sytuacjach, jak również oryginalne wersje językowe wybranych pozycji z literatury światowej.
Chmura Czytania to także wolność czytania. Mobilne media – laptopy, tablety, 
e-czytniki, smartfony czy odtwarzacze mp3 – niosą książkę za czytelnikiem. Jak dobra, mądra chmura. Wersje audio można zgrać na telefon lub iPada. Specjalnie przygotowane pliki PDF na komputer lub notebook.
nauczyciele – bibliotekarze
Alina Grabna, Anna Majchrzak