Wycieczka przedmiotowa do KIMLI

Dnia 10 października roku uczniowie klasy IV TM Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych uczestniczyli  w wycieczce zawodowej do zakładu produkującego obrabiarki CNC „KIMLA” przy ul. Rolniczej w Częstochowie. Młodzież kształci się w zawodzie  technik mechanik, dlatego też celem wycieczki było zapoznanie z technologią powstawania frezarek CNC, oraz laserów, sposobem wykorzystania narzędzi programistycznych i projektowych.

 
Zapoznanie z pracą w Kimli przybliżył nam bardzo dokładnie Pan dyrektor produkcji- Piotr Dudek oraz udzielił uczniom 
cennych uwag na temat przygotowania się do podjęcia pracy w przemyśle.
 
Organizator: mgr inż. Edyta Figoń