Strefa video

SZKOLNI EKOLODZY W DZIAŁANIU

28.11.2018 r. podsumowano działania podejmowane w ubiegłym roku szkolnym przez członków Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody.

W naszej placówce od poprzedniego roku również działa Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody założone z inicjatywy p. Aliny Grabnej przy współpracy p. Anny Jędras. Do Koła należy 25 członków, którzy biorą udział w wielu akcjach ekologicznych organizowanych w szkole i poza nią.

Opisy wszystkich działań (w formie kroniki) zostały wysłane na Powiatowy Konkurs: „Działania Kół Ligi Ochrony Przyrody na różnych poziomach nauczania” organizowany przez Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie.

Jest nam ogromnie miło, że Jury doceniło podejmowane przez nas inicjatywy i przyznało naszej szkole dyplom wyróżnienia.

Dziękujemy wszystkim za aktywne włączanie się w akcje ekologiczne organizowane przez członków Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.

mgr Alina Grabna, mgr Anna Jędras

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie