Strefa video

Kurs przygotowawczy z matematyki

Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej kolejny raz organizuje kurs przygotowawczy z matematyki dla kandydatów na studia techniczne i matematyczne. Zakres tematyczny kursu odpowiada aktualnym wymaganiom maturalnym poziomu podstawowego i rozszerzonego. 

 

Kurs rozpocznie się 17 listopada 2018r. 

Udział w zajęciach jest dla uczniów bezpłatny.

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO MATURY Z MATEMATYKI

oraz

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA TECHNICZNE I MATEMATYCZNE

Tematyka spotkań

Lp.

Data

Zakres podstawowy

Zakres rozszerzony

 

17.11.2018r.

Liczby rzeczywiste. Działania na liczbach rzeczywistych, zbiory, potęgi, pierwiastki, logarytmy, wzory skróconego mnożenia

Liczby rzeczywiste. Działania na liczbach rzeczywistych, zbiory, potęgi, pierwiastki, logarytmy, wzory skróconego mnożenia. Obliczenia procentowe. Wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Błąd względny
i bezwzględny przybliżenia

 

24.11.2018

Obliczenia procentowe. Wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Błąd względny
i bezwzględny przybliżenia

Funkcje liniowa i kwadratowa, ich własności. Równania i nierówności liniowe i kwadratowe

 

1.12.2018

Funkcje liniowa i kwadratowa, ich własności. Równania i nierówności liniowe i kwadratowe

Wielomiany. Funkcja wymierna.
Równania i nierówności wymierne

 

8.12.2018

Wielomiany. Proporcjonalność odwrotna. Funkcja wykładnicza, funkcja logarytmiczna. Proste równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.
Równania i nierówności wykładnicze
i logarytmiczne

 

15.12.2018

Ciągi liczbowe

Ciągi liczbowe. Granice ciągów liczbowych. Granice i ciągłość funkcji.
Definicja pochodnej funkcji

 

12.01.2019

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

Zastosowania rachunku różniczkowego funkcji zmiennej rzeczywistej

 

19.01.2019

Funkcje trygonometryczne kątów wypukłych

Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta. Równania i nierówności trygonometryczne

 

26.01.2019

Planimetria

Planimetria

 

2.02.2019

Geometria analityczna na płaszczyźnie. Zastosowanie rachunku wektorowego

Geometria analityczna na płaszczyźnie. Zastosowanie rachunku wektorowego

 

9.02.2019

Stereometria – wielościany, graniastosłupy, ostrosłupy

Stereometria – wielościany, graniastosłupy, ostrosłupy.
Bryły obrotowe

 

2.03.2019

Stereometria – bryły obrotowe

Zadania optymalizacyjne

 

9.03.2019

Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka