Strefa video

Wycieczka do Zakładu ZF w Częstochowie

W dniu 18 października uczniowie klasy IIC Technikum Samochodowego mieli możliwość odbyć wycieczkę przedmiotową do Zakładu ZF w Częstochowie przy ul. Rolniczej. Wycieczka była możliwa dzięki życzliwości Dyrekcji Zakładu oraz Pani Marcie Nocuń z Działu HR, która przygotowała program wizyty w Zakładzie. Podczas pobytu w Zakładzie uczniowie, w trakcie prezentacji prowadzonej przez Panią Nocuń , zapoznali się z zakresem produkcji w częstochowskim ZF, systemami bezpieczeństwa pracy oraz możliwością odbywania praktyk szkolnych i podjęcia pracy zawodowej. Następnie uczniowie pod opieką pracowników zakładu zapoznali się z całym cyklem produkcyjnym poduszek powietrznych stosowanych w pojazdach samochodowych i metodami kontroli jakości. Zobaczyli również próbę odpalenia poduszki powietrznej w nowym laboratorium na terenie Zakładu i analizę komputerową próby. Po przerwie obiadowej pracownicy Centrum Inżynieryjnego przedstawili nowe rozwiązania konstrukcyjne projektowane w Zakładzie, związane z poduszkami powietrznymi i pasami bezpieczeństwa. Opiekunami młodzieży podczas wycieczki byli Beata Kołodziejska oraz Jarosław Jaśkiewicz, który zorganizował wyjście młodzieży.