Strefa video

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW

9 października 2018 r. rozpoczęliśmy obchody Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów. W tym czasie biblioteka szkolna zachęcała młodzież do refleksji nad tym sposobem komunikowania się. Dziś łatwiej jest wysłać SMS-a lub e-maila niż kopertę z kolorowym znaczkiem i ręcznie zapisaną kartką w środku. Dlatego też w domowych skrzynkach częściej znajdujemy rachunki, reklamy i urzędowe pisma niż prywatną korespondencję.

Z tej okazji młodzież przebywająca w bibliotece przypomniała sobie formy wypowiedzi użytkowej. Swoją uwagę skupiła głównie na redagowaniu listów oficjalnych.

W listach uczniowie zwracali się przeważnie do dyrektora naszej placówki (zachowując formę oficjalną) w sprawach istotnych dla społeczności szkolnej i prosili między innymi o:

- zakup nowego sprzętu do szkolnej siłowni,

- doposażenie w nowoczesny sprzęt multimedialny biblioteki szkolnej,

- odnowienie sali gimnastycznej i łazienek.

Mamy nadzieję, że umiejętność pisania listów urzędowych zostanie wykorzystana w życiu codziennym.

mgr Alina Grabna
mgr Anna Majchrzak

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie