Strefa video

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

22 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. O godz. 9.30 na świetlicy szkolnej zebrali się: dyrekcja szkoły oraz absolwenci klas III, razem z wychowawcami. Po przywitaniu zebranych, przemówienie wygłosił pan dyrektor mgr inż. Jacek Grzegorzewski.  Następnie wręczono dyplomy uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Dyplomy otrzymali również uczniowie, którzy działali na rzecz szkoły. Na uroczystości wystąpił szkolny zespół muzyczny. W roku szkolnym 2017/2018, naukę w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie ukończyli uczniowie klas: - III a ZSZ wych. mgr Agnieszka Bugara, - III b ZSZ wych. mgr Ewa Kublik, - III c ZSZ wych. mgr inż. Małgorzata Wolna, - III d ZSZ wych. mgr Irena Kuzior. tekst mgr A. Kuśmirek

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie