Strefa video

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „PIĘKNO POEZJI RENESANSOWEJ”

27.04.2018r. w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Piękno poezji renesansowej” zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych - p. Alinę Grabną i p. Annę Majchrzak przy współpracy p. Danuty Caban - dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie. Patronat nad konkursem objęło Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w Częstochowie.

Zaproszonych gości powitał mgr inż. Jacek Grzegorzewski – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie.

Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych.

Komisja w składzie:

  1. Przewodnicząca - Pani Ewa Oleś - sekretarz literacki Teatru im. Adama Mickiewicza

  2. Członek – Pan Marian Florek – aktor, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

  3. Członek - Pani Urszula Giżyńska – redaktor naczelna „Gazety Częstochowskiej”

  4. Członek - Pani Anna Dąbrowska – nauczyciel – bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM”

po przesłuchaniu uczniów przyznała następujące miejsca:

W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII i II, III GIMNAZJALNE

I MIEJSCE – Gaja Czech Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie op. p. Anna Dyndał

I MIEJSCE – Karolina Miechowska VIII LO Samorządowe w Częstochowie op. p. Grażyna Wojtasik

II MIEJSCE – Oliwia Karczewska Szkoła Podstawowa w Witkowicach op. p. Joanna Tomaszewska-Kubik

III MIEJSCE - Wiktoria Michalska Szkoła Podstawowa nr 13 w Częstochowie op. p. Zofia Makowska

WYRÓŻNIENIE- Jakub Rosiński Szkoła Podstawowa nr 9 w Częstochowie op. p. Dorota Dąbrowska

W KATEGORII SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – KLASY I

I MIEJSCE – Kamila Wiklińska VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie op. p. Jolanta Olenderek

WYRÓŻNIENIE - Jakub Stępień Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 w Częstochowie op. p. Bożena Hauser, Małgorzata Wadowska

WYRÓZNIENIE- Marcin Tomalski Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie op. p. Danuta Ruksza, Alina Grabna

Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz gościom za uświetnienie naszej uroczystości i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

mgr Alina Grabna

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie