Strefa video

Wojewódzkie Konkursy Historyczne w naszej szkole

12 stycznia b.r. w ZSSB odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla gimnazjalistów, natomiast 15 styczniazorganizowano Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem obu konkursów jest Śląski  Kurator Oświaty. Ranga obu przedsięwzięć jest bardzo wysoka - porównywalna  z olimpiadą dla uczniów szkół średnich. W tegorocznej edycji konkursu na etapie rejonowym wzięło udział 38 gimnazjalistów i 18 uczniów ze szkół podstawowych, reprezentujących szkoły rejonu częstochowskiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty. Uczniowie musieli się zmierzyć z testem zawierającym różnorodne pytania zamknięte i otwarte obejmujące zakres historii Polski i świata związany z epoką nowożytną. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej uczestnicy oceniali test jako trudny. Mimo tych wątpliwości życzymy wszystkim powodzenia i kwalifikacji do następnego, wojewódzkiego etapu konkursu.

Realizacją konkursu w naszej szkole zajmowała się pani Dorota Kawka będąca równocześnie koordynatorką etapu rejonowego obu konkursów. Organizatorzy, jak co roku, mogli liczyć na pomoc i życzliwość Dyrekcji ZSSB oraz pań ze szkolnej biblioteki: Alicji Grabny i Anna Majchrzak.

DK

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie