HIP, HIP, HURRA!!!

Pod koniec maja Narodowa Agencja programu „Ersmus+” ogłosiła wyniki konkursu 2015 VET KA1. Po raz kolejny nasza szkoła wysłała na konkurs wniosek o dofinansowanie na wyjazd dla uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec i możemy z dumą ogłosić, że nasz projekt został zakwalifikowany do realizacji i oceniony bardzo wysoko. Uzyskaliśmy 98 punktów na 100 możliwych i otrzymamy ponad 71 tysięcy euro na jego realizację. Warto dodać, że do konkursu przystąpiło 733 szkół a selekcję pozytywnie przeszło 252. Rywalizacja jest coraz silniejsza więc tym większa satysfakcja z osiągniętego sukcesu.

Tegoroczny projekt nazywa się „Stawiam na kształcenie zawodowe” i jak w poprzednich edycjach zakłada wyjazd dwóch grup uczniów techników, po 18 osób każda. Ci uczniowie, którzy interesują się tym, co się dzieje w szkole, wiedzą doskonale o co chodzi. Wielu  uczniów mogło „na własnej skórze” przekonać się, jakie możliwości rozwoju stworzyła szkoła dla swoich wychowanków.

O udział w projekcie będą mogli ubiegać się uczniowie obecnych klas pierwszych.

Rekrutacja odbywać się będzie według następujących kryteriów:

- wysoka średnia ocen końcowo rocznych lub semestralnych z przedmiotów zawodowych (punkty 0 – 5).

- ocena z języka niemieckiego na semestr lub na koniec roku (punkty 0 – 5)

- ocena z zachowania (punkty 0 – 5)

- zaangażowanie w działalność społeczną, wolontariat, udział w konkursach, olimpiadach (punkty 0 – 5)

- trudna sytuacja społeczna (sieroty, półsieroty, zagrożenie wykluczeniem społecznym) (punkty 0 – 5)

Do wyjazdu na staż zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Uczniowie uczestniczyć będą w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym w kraju.

Uwaga uczniowie klas pierwszych! Jeśli zależy Wam na zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – zgłoście się do projektu. Na przygotowanie do wyjazdu macie jeszcze trochę czasu, ponieważ praktyki odbywają się w klasach programowo trzecich. Warto zawalczyć o dobrą ocenę z języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych, bo są one brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Udział w projekcie zwiększa Wasze szanse na znalezienie dobrej pracy w przyszłości, poprawi się Wasza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim, wzrosną kompetencje kulturowe.

Porozmawiajcie z uczestnikami poprzednich edycji – oni są naszą najlepszą reklamąJ.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela pani Marzena Śledź, koordynator projektu.

 

M. Śledź