WIZYTA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU  „EDUKACJA ZAWODOWA NA PLUS” W ZSSB

W środę, 27 maja br. nasza szkoła gościła przedstawicieli z Warszawy z Narodowej Agencji Programu Erasmus +. W wizycie monitorującej realizację projektu  „Edukacja zawodowa na plus” w ZSSB uczestniczyła pani Alicja Pietrzak, opiekun projektu, oraz pani Aleksandra Bałchan - Wiśniewska. Celem wizyty było omówienie przebiegu realizacji projektu pod względem organizacyjnym i jakościowym oraz ewentualnych trudności. Wizyta służyła też identyfikowaniu przykładów dobrej praktyki, przedyskutowaniu możliwości programu Erasmus+ i możliwego wsparcia przez Narodową Agencję. Obie panie przejrzały dokumentację projektową, rozmawiały też z uczestnikami projektu. O ocenie  realizacji zadań szkoła zostanie poinformowana w terminie 30 dni od zakończenia wizyty.

Projekt „Edukacja zawodowa na plus”  realizowany jest od 2014 roku. Pierwsza grupa uczniów wyjechała do Niemiec w marcu tego roku. Do wyjazdu przygotowuje się kolejna grupa uczniów i grupa nauczycieli. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z języka niemieckiego a nauczyciele w zajęciach z języka angielskiego. Uczniowie wyjadą do Niemiec w listopadzie 2015r. a nauczyciele pojadą na obserwacje zajęć do Portugali w październiku br.

Wyjazd do Niemiec trzeciej grupy uczniów planowany jest w kwietniu 2016 roku.

Autor

M. Śledź