WIZYTA MONITORUJĄCA

W ubiegły weekend kierownik szkolenia praktycznego Tomasz Jakubczak i koordynator projektu „Edukacja zawodowa na plus” Marzena Śledź wyjechali do Niemiec na wizytę monitorującą przebieg praktyk pierwszej grupy uczestników projektu w ramach programu Erasmus +. Grupa 18 uczniów z technikum samochodowego wraz z paniami I. Pędziach – Irczewską i A. Jarecką przebywa właśnie w Bad Freienwalde. Uczniowie pracują w niemieckich warsztatach samochodowych, uczą się j. niemieckiego, uczestniczą w programie kulturalnym. Delegacja ze szkoły sprawdziła prawidłowość przebiegu stażu, warunki mieszkaniowe i żywieniowe, Zmonitorowano także zakłady pracy, w których pracują uczniowie; Koordynator projektu sprawdziła również dzienniczki praktyk.

Panie opiekunki, które towarzyszą uczniom w trakcie pobytu w Niemczech, czuwają nad bezpieczeństwem uczestników oraz nad prawidłową realizacją projektu.

W piątek delegacja spotkała się z panią prezes FVBQ dr I. Roth i omawiano min. przebieg projektu oraz szczegóły dalszej współpracy. Następnie zmonitorowano zakłady pracy. Wszyscy pracodawcy są bardzo zadowoleni z praktykantów z Polski. Chwalili zaangażowanie, umiejętności praktyczne oraz językowe naszych uczniów. W sobotę delegacja towarzyszyła uczniom w wycieczce do Berlina.

Wizyta potwierdziła prawidłowość przebiegu praktyk. Uczniowie wykonują w zakładach pracy czynności zgodne z tymi zawartymi w porozumieniu o programie stażu.

Również uczestnicy są zadowoleni z wyjazdu. Wszyscy chętnie wyjechaliby do Bad Freienwalde jeszcze raz, na kolejną edycję projektu "Edukacja zawodowa na plus”.

M. Śledź