„Szacunek i wsparcie” 29 maja Dniem Weterana

29 maja to Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, święto ustanowione przez Sejm w 2011 roku. Powiązane jest z obchodami odbywającego się w tym samym dniu Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Jest to dzień będący uhonorowaniem wszystkich uczestników misji, ale w szczególności jest docenieniem krwi
i poświęcenia dla zapewnienia pokoju na świecie. Jest przypomnieniem społeczeństwu o tym, że Polacy walcząc, pełniąc służbę w  misjach, godnie wypełniali stawiane przed nimi zadania zobowiązań sojuszniczych NATO i innych struktur.

29 marca 2019 r. w Zespole Szkół Samochodowo Budowlanych w Częstochowie odbył się konkurs „Szacunek i wsparcie” 29 maja Dniem Weterana, którego organizatorami byli Zespół Szkół Samochodowo–Budowlanych i Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Częstochowie. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas trzecich gimnazjum z terenu miasta Częstochowa, powiatu częstochowskiego i okolic. W ramach zadań konkursowych jego uczestnicy mieli do pokonania tor sprawnościowy, a w drugiej części zdawali test z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat udziału Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach poza granicami państwa, zaznajomienie uczniów z tematyką obronności kraju, kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, promocję klas mundurowych.  W dniu 29.05 młodzież spotka się z Weteranami Działań poza Granicami Państwa, w czasie spotkania zostaną  wręczone nagrody dla uczestników konkursu, który odbył się 29.03.2019 roku. Konkurs został przygotowany przez panią Ewę Jurę przy pomocy Dyrektora szkoły pana mgr inż. Jacka  Grzegorzewskiego, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Adriana Klimka oraz nauczycieli pań: Agnieszki Bugary, Magdaleny Celeban, Ireny Kuzior Joanny Muszewskiej, panów Marcina Radziwołka, Rafała Matuszewskiego, Pawła Szewczyka,Tomasza Kłosowskiego, Michała Urbańskiego, ratownika medycznego MichałaMichalika i ppor Huberta Szczepańskiego.  .