Wyniki II Powiatowego Konkursu Poprawnej Polszczyzny „O gęsie pióro Mikołaja Reja”

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: mgr Danuta Ruksza

Członek: mgr Alina Grabna

Członek: mgr Anna Majchrzak

przeanalizowała i sprawdziła prace konkursowe, wyłaniając następujących laureatów:

I kategoria - szkoły podstawowe, gimnazja:

I miejsce: Melania Olender – Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek
– opiekun: Pani Wioletta Mietelska
II miejsce: Piotr Polanowski – Szkoła Podstawowa nr 39 w Częstochowie
– opiekun Pani Marzena Szczęśniak
III miejsce: Elżbieta Krasiejko - Szkoła Podstawowa nr 54 w Częstochowie
- opiekun Pani Katarzyna Pęczkowska
III miejsce: Wiktoria Ziębacz - Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie
- opiekun Pani Małgorzata Antosiewicz
wyróżnienie: Joanna Wrześniewska - Szkoła Podstawowa nr 14 w Częstochowie
- opiekun Pani Marta Furmańska
wyróżnienie: Emilia Zaleska– Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek
- opiekun: Pani Małgorzata Solarska

II kategoria – szkoły ponadpodstawowe

I miejsce: Klaudia Stodółkiewicz – VII LO im. Mikołaja Kopernika
- opiekun: Pani Katarzyna Krawczyk
II miejsce: Klaudia Stanisz – I LO im. Juliusza Słowackiego
- opiekun: Pani Iwona Kociołek
II miejsce: Weronika Łyzińska – IV LO im. Henryka Sienkiewicza
opiekun: Pani Aneta Michalak
III miejsce: Natalia Ranoszek - I LO im. Juliusza Słowackiego
- opiekun: Pani Iwona Kociołek
wyróżnienie: Wiktoria Funiok - IV LO im. Henryka Sienkiewicza
- opiekun: Pani Beata Smakosz
wyróżnienie: Angelika Szmigielska – V LO im. Adama Mickiewicza
- opiekun: Pani Beata Wołowiec

Wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom, co było widoczne podczas sprawdzania prac i niewielkich różnic punktowych między kolejnymi miejscami.

Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w konkursach i zapraszamy do kolejnej edycji w przyszłym roku szkolnym. Zgodnie z regulaminem dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do szkół.

mgr Alina Grabna, mgr Anna Majchrzak