Strefa video

Konferencja w Urzędzie Miasta Częstochowy

26 listopada 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się konferencja podsumowująca europejski projekt Erasmus +, który realizował Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie w ostatnich dwóch latach. Projekt „Praktyka czyni mistrza” był skierowany do uczniów i polegał na odbyciu 3 – tygodniowych staży w niemieckich i portugalskich firmach.

Na konferencję przybyli znamienici goście: Naczelnik Wydziału Edukacji pani Magdalena Dębska oraz pani Małgorzata Gołębska – wizytator z Kuratorium Oświaty. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele szkół podstawowych i średnich z Częstochowy.

Niestety, nie udało się przyjechać przedstawicielom partnerów projektu z Niemiec (Stowarzyszenie VFBQ) i Portugalii (Stowarzyszenie Euromob) z powodu obowiązków zawodowych.

Koordynatorki projektów panie Marzena Śledź oraz Justyna Mizera przygotowały i przedstawiły prezentację multimedialną na temat projektu. Omówiły m.in. przygotowania do projektu, cele, przebieg staży i wymiany oraz zapewnione wsparcie finansowe. Pokazano również filmy i prezentację wykonane przez samych uczestników projektu.

Dyrektor szkoły – Jacek Grzegorzewski powitał gości i opowiedział zebranym o idei projektów Erasmus +. Wszyscy zgodzili się z tym, że projekty unijne stwarzają ogromne możliwości, a uczestnik projektu ma szansę rozwoju osobistego i zawodowego.

W imieniu uczniów głos zabrali uczestnicy projektu Damian Kowalik i Kacper Pawelec z klasy 4b technikum samochodowego. Podzielili się wrażeniami z pobytu na stażu w Niemczech i Portugalii i podziękowali w imieniu wszystkich uczestników za możliwość udziału w projekcie. Na konferencji uczestnicy projektu otrzymali dokument Europass Mobilność oraz certyfikat od ZSSB potwierdzający udział w projekcie, a także zaświadczenie o ukończeniu kursu języka obcego.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie