„Nie taka igła straszna…” – młodzieżowa akcja oddawania krwi

Na początku roku szkolnego tradycyjnie w ZSSB odbywa się młodzieżowa akcja oddawania krwi. W tym roku17 września personel medyczny Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa oczekiwał na krwiodawców w ambulansie przed budynkiem szkoły. Młodzież jak co roku wykazała się piękną odpowiedzialną postawą i zrozumieniem dla potrzeb ludzi chorych, biorąc licznie udział w akcji. Do poboru zgłosiło się ponad 30-tu uczniów jednak nie wszyscy mogli zostać krwiodawcami. Pozyskano ponad 12 litrów tego bezcennego leku.Każdy krwiodawca otrzymał 8 czekolad i bezpłatne przebadanie grupy krwi oraz nosicielstwa chorób zakaźnych . Ponadto uczniowie, którzy przyłączyli się do tej szlachetnej akcji, byli zwolnieni z zajęć lekcyjnych, co przyjęli ze szczególną radością, a także zostali nagrodzeni wzorową oceną z zachowania. Uczniowie oddając krew dali dowód największej ludzkiej solidarności i miłości oraz nadzieję dla osób potrzebujących, dla których jedynym ratunkiem jest transfuzja krwi. Dyrekcja i organizatorzy szkolnej akcji krwiodawstwa składają młodzieży podziękowania za szlachetną postawę i zaangażowanie w pomoc dla osób potrzebujących oraz życzą aby ta wrześniowa akcja stała się dla nich początkiem systematycznego krwiodawstwa.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie