Drodzy Rodzice!

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż nasza szkoła bierze nadal udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Program ten sprawił, że biblioteka szkolna otrzymała dotację w wysokości zł.15000 na zakup nowości wydawniczych dla młodzieży.

Od początku roku szkolnego uczniowie biorą udział w projektach i imprezach popularyzujących czytanie. Dokonywane będą zakupy książek wybranych przez uczniów, rodziców i nauczycieli, które po włączeniu do księgozbioru będą udostępniane w bibliotece szkolnej.

Informując o tym, chciałybyśmy jednocześnie zachęcić Państwa do pokazania dzieciom przyjemności płynącej z czytania i kształcenia w nich nawyku sięgania po książkę. Nie ulega wątpliwości, że rola Rodziców w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dziecka jest ogromna.

Czytanie przynosi wiele korzyści:

wzbogaca słownictwo,

pogłębia wiedzę,

pobudza wyobraźnię,

wspomaga koncentrację,

poprawia pamięć,

zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,

uczy pożytecznego spędzania czasu wolnego.

 

Jeśli ktoś czyta książki, ma znacznie większe szanse osiągnąć w życiu sukces. Czytanie to najlepszy trening dla ludzkiego mózgu, który chce lepiej rozumieć świat.

Drodzy Rodzice, zachęcamy Was gorąco, abyście rozbudzali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze Waszych pociech. Zachęcajcie dzieci do wypożyczania książek i rozmawiajcie o nich.

Wyrobienie nawyku czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne może się udać tylko dzięki Waszej pomocy.

mgr Alina Grabna, mgr Anna Majchrzak

 

 

Biblioteka szkolna informuje, iż otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości zł. 15 000, które należy przeznaczyć na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Po szerokich konsultacjach z nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi została stworzona lista książek, które zakupimy do biblioteki szkolnej w ramach otrzymanych środków finansowych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zachęcanie Waszych dzieci do samodzielnych poszukiwań wzorców osobowych i wartości takich, jak: miłość, szacunek, patriotyzm w wartościami spotykamy się w czytanych przez dzieci książkach.

Rodzice, którym zależy na dobrym wychowaniu dziecka, wiedzą, że nie da się tego zrobić, nie poświęcając mu czasu, nie tłumacząc, nie czytając. Dziecko bowiem uczy się życia, obserwując swoich najbliższych w milionach codziennych sytuacji i wspólnych zajęć. To Wasz styl życia, Wasz język i Wasze wartości przejmuje.

Dorastanie nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów i tysięcy znajowych z facebooka, lecz dobrych chwil z rodziną,

Dzięki czytaniu nauka w szkole jest przyjemniejsza. Czytanie rozbudza wyobraźnię, dostarcza emocji i radości, pozwala pozbyć się gniewu i napięć poprzez czerpanie sposobów rozwiązań różnych konfliktowych sytuacji życiowych. Poszerza wiedzę o świecie i przynosi dobre wzorce zachowań.

Codzienne czytanie, to mile spędzony czas, a także doskonalenie najważniejszej społecznej kompetencji – sprawnego posługiwania się językiem. Język to klucz do dobrej komunikacji z ludźmi i do samodzielnego zdobywania wiedzy. Dzieci, które czytają są mądrzejsze, znacznie bardziej odporne na toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu.

Drodzy Rodzice!! Zachęcajcie, by Wasze dzieci czytały co najmniej 20 min. dziennie codziennie!!

 

 

nauczyciele bibliotekarze:
mgr Alina Grabna, mgr Anna Majchrzak