Strefa video

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 AKTUALNY PLAN LEKCJI W ZAKŁADCE 

 

 

 

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

Od 06 września odbywa się kiermasz podręczników

na I piętrze podczas długiej przerwy

Zapraszamy

Samorząd Szkolny

 

 

manekin challenge ZSSB

 

 

 

 

 

Artykuły

Jasngorskie spotkania policyjne

2017-09-25
Powiększ zdjęcie

Kropla krwi – źródło nadziei

2017-09-25
Powiększ zdjęcie

                W początek roku szkolnego w ZSSB wpisana jest już od wielu lat młodzieżowa akcja oddawania krwi. W tym roku wydarzenie to miało miejsce 14 września i cieszyło się jak zwykle dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Do poboru zgłosiło się ponad czterdziestu uczniów, jednak nie wszyscy mogli zostać krwiodawcami. Uczniowie oddając krew dali dowód największej ludzkiej solidarności i miłości oraz nadzieję dla osób potrzebujących.

Dyrekcja i organizatorzy akcji składają młodzieży podziękowania za szlachetną postawę i zaangażowanie w pomoc dla osób potrzebujących oraz życzą aby ta szkolna akcja stała się dla nich początkiem systematycznego krwiodawstwa.

Młodzież z KWAK-u z Dyrekcją i Opiekunami na imieninach u Arcybiskupa

2017-09-25
Powiększ zdjęcie

Wspólnie z przedstawicielami Akcji Katolickiej, Klub Wolontariatu Akcji Katolickiej, działający w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, złożył życzenia imieninowe Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi.

Na spotkanie imieninowe, które poprzedziła celebrowana w ramach Pielgrzymki Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej na Jasną Górę Eucharystia, przybyli również dyrektor szkoły mgr inż. Jacek Grzegorzewski, O. Jan Filipek, Rafał Matuszewski, oraz uczniowie naszej szkoły. Samo spotkanie imieninowe stanowiło nie tylko doskonałą okazję do złożenia życzeń Księdzu Arcybiskupowi, ale przyczyniło się do zapoznania Metropolity z aspektem współpracy KWAK-u, z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstochowie, która zaowocowała wspólną pielgrzymką do Rzymu.

 O. Jan Filipek - prezes KWAK

78 ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

2017-09-25
Powiększ zdjęcie

  W niedzielę 24 września  2017 r. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie, odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. Rocznicę Agresji Sowieckiej na Polskę.  Naszą szkołę reprezentowali: Dyrektor Jacek Grzegorzewski, Wicedyrektor Agnieszka Burzyńska, nauczycielki: Ewa Bekus-Kotynia, Małgorzata Wolna, Ewa Kublik oraz uczniowie.  Po zakończeniu liturgii zebrani udali się pod tablicę upamiętniającą Powrót Rodzin Polskich ze zsyłki na Sybir gdzie miały miejsce oficjalne przemówienia Panów: senatora Grzegorza Lipowskiego oraz  dr Ryszarda Stefaniaka- zastępcy prezydenta Częstochowy. Uroczystość wzbogacił występ  artystyczny w wykonaniu uczniów naszej  szkoły: Macieja Surmy z kl.  IIIb TS,oraz Marcina Tomalskiego z kl. Ic TS, którzy pięknie recytowali poezję sybiracką autorstwa  Mariana Jonkajtysa. Na koniec uroczystości Pani Ewa Kublik odczytała Modlitwę Sybiraków, a delegacja naszej szkoły złożyła wiązankę kwiatów pod Tablicą Memorialną. Poczet sztandarowy Związku Sybiraków tworzyli uczniowie klasy 4a TS :  Daniel Kapica, Dominik Pyrzyk, Norbert Siedlak, Jakub Kopera.

.

2017-09-20

W dniu 18.09.2017 w naszej szkole odbyło się szkolenie prowadzone przez pana Piotra Waluka z firmy PPG z Warszawy.

Firma PPG to wiodący producent lakierów samochodowych w Polsce. Uczniowie zapoznali się z najnowszymi trendami w dziedzinie lakiernictwa
samochodowego.
Szkolenie zorganizował mgr inż. Leszek Węgrzyn.

Wyjazd integracyjny Jura Park Biskupice 2017

2017-09-18
Powiększ zdjęcie

W dniach 13.09.2017 i 14.09.2017 uczniowie klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły pierwszego stopnia wraz z wychowawcami wzięli udział w wyjeździe integracyjnym zorganizowanym w Jura Park Biskupice. W czasie pobytu młodzież zrealizowała program obejmujący zajęcia szkoleniowo – sportowe które obejmowały: rzut do tarczy bronią białą, strzelanie z broni pneumatycznej, przeciąganie liny, naukę strzelania z łuku, przeciąganie auta terenowego, bieg w workach na czas, przetaczanie opony. Kolejnym punktem programu było wspólne biesiadowanie przy kiełbasce z ogniska i żurku. Organizatorem wyjazdu była pani Ewa Jura, a opiekę sprawowali panie Teresa Michałowska, Marzena Śledź, Justyna Mizera, Magdalena Celeban oraz panowie Paweł Poliszewski, Tomasz Kłosowski, Michał Urbański, Paweł Szewczyk, Rafał Skorek, Wojciech Przerada..

2017-09-16
Powiększ zdjęcie

Dnia 8.09.2017 r.  w Kościele św. Barbary uczniowie pierwszych klas wraz z dyrekcją i profesorami modlili się o Boże Błogosławieństwo na nowy rok szkolny 2017/2018.

Mszy św. przewodniczyli katecheci O. Jan Filipek i O. Jan Zinówko, który skierował homilię do naszej młodzieży. 

Podczas Eucharystii polecaliśmy Panu Bogu wszystkich pracowników szkoły. Dla zmarłych profesorów, pracowników i uczniów prosiliśmy o radość nieba.

.

2017-09-13
Powiększ zdjęcie

Narodowe czytanie

2017-09-07
Powiększ zdjęcie

Przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie z klasy I c szkoły branżowej w składzie: Maciej Jędruszek, Sebastian Mokwa, Piotr Brzeszczak, Oskar Gradzik, Jakub Kujawski pod opieką nauczyciela – bibliotekarza mgr Aliny Grabnej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2017 objętej Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. 

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

2017-09-04
Powiększ zdjęcie

W dniu 4.09.2017 r mury Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych odwiedzili znakomici goście, by wraz z dyrekcja, gronem pedagogicznym i młodzieżą uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny 2017/2018.

Zacne grono stanowili v – ce przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Marcin Maranda, dziekan Wydziału inżynierii Mechanicznej i Informatyki prof.dr hab. Inż. Małgorzata Klimek, prodziekan Wydziału inżynierii Mechanicznej i Informatyki dr hab inż. Janusz Szmidla, przewodniczący Zarządu Regionu Cz –wa NSZZ „Solidarność ” Jacek Strączyński, naczelnik Wydziału Kryminalnego KM Policji nadkomisarz Tomasz Kowalczyk, biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej podinspektor Stanisław Kubacki, specjalista ze Sztabu KM Policji nadkomisarz Marcin Jeziorowski, właściciel autoryzowanego serwisu BOSCH Waldemar Klimasiński , właściciel firmy Auto – Kompleks Sławomir Puka oraz biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej Marek Skrzeszowski.

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z 78. ROCZNICĄ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

2017-09-04
Powiększ zdjęcie

W piątek 01 września 2017 społeczność szkolna uczciła 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. O godzinie 8.30 na cmentarzu Kule przedstawiciele władz miasta oraz naszej szkoły w osobie Pana Dyrektora Jacka Grzegorzewskiego, Pani wicedyrektor Agnieszki Burzyńskiej oraz Pani Małgorzaty Wolnej zapalili symboliczne znicze na grobach żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.

Rocznica Powstania Warszawskiego w Częstochowie

2017-08-08
Powiększ zdjęcie

1 sierpnia 2017 roku w 73 Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Częstochowie uroczyście uczczono bohaterskich powstańców. O godz.17 odbyła się Msza św. w kościele Najświętszego Imienia Maryi w III Alei , w której uczestniczył wicewojewoda śląski, władze miasta, na czele z

dr. Ryszardem Stefaniakiem- wiceprezydentem Miasta Częstochowy, parlamentarzyści, kombatanci, harcerze, poczty sztandarowe. Naszą szkołę reprezentowali : dyrektor Jacek Grzegorzewski, wicedyrektor Agnieszka Burzyńska, nauczycielki: panie- Teresa Michałowska ,Ewa Bekus- Kotynia, Małgorzata Wolna i młodzież. Później wszyscy przeszli pod Grób Nieznanego Żołnierza i złożyli kwiaty.

.

2017-07-27

EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2017 – informacja dla zdających

 

Szanowni Państwo,informujemy, że:

1.      Egzamin maturalny w sierpniu 2017 r. zarówno pisemny, jak i ustny będzie przeprowadzony  w szkołach, w których Państwo przystępowali do ww. egzaminu w maju br.  

2.      Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

3.      Terminy egzaminu:

Egzamin pisemny w dniu 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

Egzaminy ustne w dniach od 23 do 25 sierpnia 2017 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

4.      Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 12 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Pożegnanie absolwentów klas III ZSZ

2017-06-26
Powiększ zdjęcie

23 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. O godz. 9.00 na świetlicy szkolnej zebrali się: dyrekcja szkoły oraz absolwenci klas III, razem z wychowawcami. Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji oferty podniesienia wykształcenia w Liceum w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa, oraz oferty pracy w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o. o. Następnie odbyła się część główna. Po przywitaniu zebranych, przemówienie wygłosił pan dyrektor mgr inż. Jacek Grzegorzewski. W imieniu absolwentów głos zabrał uczeń klasy III b ZSZ- Adrian Kozłowski. Następnie wręczono dyplomy uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. W roku szkolnym 2016/2017 naukę w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie ukończyli uczniowie klas: - III a ZSZ wych. mgr Marzenna Puch, - III b ZSZ wych. mgr Justyna Mizera, - III c ZSZ wych. mgr Marzena Śledź, - III d ZSZ wych. mgr Agata Dobrzyńska, - III e ZSZ dr Kamila Salita. tekst

mgr A. Kuśmirek

 

.

2017-06-22
Powiększ zdjęcie

.

2017-06-22